Typiske konflikter


De konflikter, vi hyppigst støder på, vedrører kvaliteten af det udførte arbejde, forsinkelse og diskussioner om ekstraarbejde.

Mange byggesager kører godt i starten, men så sker der noget med styringen –  der opstår diskussioner om, hvorvidt der er fejl i det udførte arbejde, stemningen bliver dårlig og arbejdet går mere eller mindre i stå.


Bygherre står nu i en vanskelig situation. På den ene side vil man gerne have gang i byggeriet – på den anden side vil man gerne sikre sig, at det der bliver udført, er i orden.


Når man er privat bygherre, anbefaler vi, at man har en byggesagkyndig til at følge byggeriet, så man har kvalificeret et modspil til entreprenøren/håndværkeren.


Vi ser mange konflikter omkring dagbøder. Det er vigtigt, at man som bygherre gør entreprenøren opmærksom på, at dagbøder begynder at løbe, og at man vedholdende – gerne en gang om ugen – laver en opgørelse over, hvad dagbøderne nu er løbet op i. Hvis en byggesag er ved at køre helt af sporet, kan den bedste løsning nogle gange være at ophæve kontrakten efter et rimeligt varsel, få gennemført en stadeforretning (registrering af, hvor langt arbejdet er kommet og hvor meget der mangler) og herefter fortsætte med en anden entreprenør.


Ligegyldigt hvor i processen, problemerne opstår, rådgiver vi gerne.