Klientudtalelser

 


Dagbøder

Vitral blev efter en leverance til et projekt inddraget i en sag om dagbøder, for hvilke vi ikke havde noget ansvar. Vi bad BYG Advokatfirma om at bistå os i sagen. AB18 Advokat opdagede under sit arbejde med sagen, at hovedentreprenøren havde forsøgt svindel og afgivet falske oplysninger til retten, hvorefter sagen tog en meget hurtig afslutning, som var til Vitral's fulde tilfredshed.


/Jens Borelli, DirektørSag om mangler ved tag og afhjælpningsret

Jeg har været meget glad for mit samarbejde med Philip Lønborg i en sag, som har varet i to år. Gennem hele forløbet har vores kommunikation været upåklagelig. Philip Lønborg har altid været tilgængelig, og jeg har hele tiden følt, jeg var i trygge hænder, hvilket også kom til udtryk i sagens resultat.


/Hanne HomaiziSag om standsningsret p.g.a. manglende betaling ved større entreprise og rådgivning i andre entrepriseretlige sager

ThoRas byg Aps har haft et rigtigt godt samarbejde med Philip Lønborg. Philip Lønborg har i forbindelse med såvel generel rådgivning som voldgiftssager udvist en løsningsorienteret tilgang i kombination med en solid juridisk indsigt og teknisk forståelse for entreprisesager, som har vist sig effektivt i løsning af opgaverne.

Philip Lønborg har således løst små som større sager og har udvist det jugement, som har gjort sagerne forståelige og uden unødig ressourceforbrug.

Philip Lønborg er hurtig i sin gennemgang af sager, er altid til at få fat på, siger sin mening/giver udtryk for sin holdning.


/Thomas Hansen, ThoRas byg ApsSag om ophævelse af entreprisekontrakt vedrørende nybygning

I forbindelse med vores husbyggeri i Rungsted Kyst var Philip Lønborg fra BYG Advokatfirma en uundværlig ressource. Han hjalp os med at komme igennem en svær byggeproces, hvor vores totalentreprenør ikke overholdt vores kontrakt og aftaler. Philip Lønborg er yderst kompetent inden for entreprise- og byggeret.

Philip Lønborg  lagde en overordnet strategi for håndteringen af de juridiske udfordringer vi stod overfor på en professionel og effektiv måde. Han er konkret og faktuel i sin tale, han gennemtænker konsekvenser af situationerne og han har øje for detaljen.

Fra at vi følte os hjælpeløse, og nær havde mistet tiltro til at opføre vores drømmehus, nåede vi i mål inden for budget med kun nogle få måneders forsinkelse. Hvis vi skulle bygge igen, ville vi sikre os, at AB18 Advokat er med fra starten af kontraktforhandlingen.


/Henriette & Murugasan Nielsen


Entrepriseret – private bygherrer

Vi havde netop været igennem en opslidende byggesag, hvor vi måtte håndtere en totalentreprenør uden styr på arbejde og økonomi.

På råd fra advokat Philip Lønborg valgte vi at søge pragmatiske løsninger i stedet for at sætte hårdt ind med ultimative krav, der ikke ville bringe os videre, men blot berige retssystemet. Vi tror, at vi på denne måde er kommet bedre ud af vores sag end andre, der har valgt konfronterende og dyrere løsninger.

Vi har været igennem to syn og skøn, en stævning og mange og lange forhandlinger med totalentrerenøren og dennes repræsentanter. Gennem hele processen har Philip Lönborg vist evne til at finde løsninger. En stævning fra modparten blev efter grundigt forarbejde af Philip Lønborg, trukket tilbage.

Det har været betryggende at anvende en byggeadvokat, der ikke bare kan sin byggejura, men som også er i stand til at at indgå i detaljerede tekniske drøftelser.


/Lisbeth og Torben RougEntrepriseret – professionel klient

Bakkekildegård Byens Tag ApS har i forbindelse renovering af UCL i Odense haft en sag vedr. hvad der var indeholdt i en kontrakt med STB Byg Vejle.

Uenigheden beløb sig op over kr.  1.500.000.-

Under forberedelserne til voldgift oplevede jeg et meget stort engagement fra BYG Advokatfirma, undersøgelse i forhold til udbudsmateriale, kontrakt og aftaler, der var lavet med STB Byg.

Tæt dialog omkring sagen, nem at få fat i når der var spørgsmål, realistisk vedr. udfald af sag.

Sagen endte med forlig, hvor vi stort set fik alle vores penge.

Mine bedste anbefalinger af BYG Advokatfirma, som jeg vil bruge igen, hvis jeg får brug for advokatbistand.


/Jan Kristiansen
E/F Badstuen

I vores ejerforening havde vi i en periode haft problemer mellem ejerne og kontaktede derfor Philip for at få hjælp til en løsning.

Philip har en evne til at balancere mellem paragraffer, dialog og beslutsomhed. Derigennem opnåedes en løsning som alle ejere kunne acceptere, og ejerforeningen kom ind i en god drift.

Man fornemmer straks, at Philip kan sit stof og har en evne til at skabe løsninger uden unødigt tidsforbrug.


/Søren Møller, E/F Badstuen