AB forbruger

Hvad er AB forbruger?


AB forbruger er et såkaldt agreed document, som er udarbejdet til brug for indgåelse af kontrakter mellem professionelle (håndværkere, entreprenører) og private og kan anvendes både i forbindelse med opførelse af et privat hus og i forbindelse med ombygning.

Der er tale om et frivilligt aftalegrundlag, som parterne kan benytte sig af. Grundlaget for AB forbruger er AB 92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed).

AB 92 er primært udarbejdet med henblik på det professionelle marked.

AB forbruger er senest revideret i 2012.

Kontrakter, som er baseret på AB forbruger giver forbrugeren en god retsbeskyttelse i forhold til håndværkeren/entreprenøren.

Tvister afgøres ved de almindelige domstole, men bør som hovedregel indledes ved et ankenævn.

Vi har stor erfaring med kontrakter, der er indgået på basis af AB forbruger, og rådgiver gerne både i forbindelse med indgåelse af kontrakter og i forbindelse med eventuelle konflikter som er opstået i forbindelse med arbejdets udførelse.

Kontakt os for en uforpligtigende samtale/ et uforpligtigende tilbud.