Afleveringsforretning

 

 


Afleveringsforretningen er aflevering af det færdige byggeri, hvad enten det er en ombygning eller opførelse af en ny bygning.

 

Det er her risikoen overgår fra entreprenør til bygherre. Det er her man konstaterer, om der er mangler. Og her garanti nedskrives.

 

AB 92 § 28 og 29

AB 18 § 45 og 46

AB-Forbruger § 37, 38 og 39

 

AB 18 opererer også med en ”førgennemgang” § 44

 

Entreprenøren skal give bygherren besked, om at arbejdet er færdigt eller er ved at blive færdigt og så skal bygherren skal indkalde til afleveringsforretningen.

 

På afleveringsforretningen konstateres det, i hvilket omfang der er mangler. Hvis der alene er mindre mangler, anses arbejdet for at være afleveret.

 

Afleveringstidspunktet betyder, at risikoen for bygningen overgår til ejer, og entreprenørens 5-års mangelafhjælpningsperiode starter fra tidspunktet for afleveringsforretningen.

 

Hvis der er så store mangler, at arbejdet ikke kan afleveres - reelt, hvis bygningen ikke kan tages i brug - er afleveringen ikke gennemført.

 

Entreprenøren må så færdiggøre arbejdet og igen meddele bygherren, når arbejdet er afsluttet, således at bygherren kan indkalde til en ny afleveringsforretning. Dom 36

 

Mange konflikter opstår omkring afleveringen. Det er vigtigt at man som bygherre får skrevet alle mangler ned i afleveringsprotokollen. Bordet fanger. Forhold, man kunne se på afleveringsforretningen, kan man ikke gøre gældende senere.

 

Der skal laves klare aftaler om, hvornår mangler skal være afhjulpet og bygherre har ret til et afslag i prisen – eller til at sætte andre til at lave arbejdet, hvis entreprenøren ikke gør det.

 

Hvis du har spørgsmål omkring aflevering, kan du trygt henvende dig til os. Du kan ringe eller skrive eller bruge vores formulartil at få et hurtigt, gratis råd i din sag.