Om BYG Advokatfirma


Om os


BYG Advokatfirma er et mindre advokatfirma, der varetager rådgivning af alle aktører inden for bygge- og boligret. 


Det er vores målsætning at være en kompetent rådgiver og sparringspartner for vores klienter, at arbejde målrettet og effektivt, og at medvirke til, at sager løses hurtigt og bedst muligt.


Advokat Philip Lönborg har selv stor erfaring med byggeprojekter, som han har arbejdet med i over 30 år. Han har derfor en bred forståelse for byggebranchen, hvilket er en fordel, når man skal bruge en advokat i forbindelse med en byggesag. Philip H. Lönborg er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet


BYG Advokatfirma har tegnet ansvars- og garantiforsikring i Lloyd's Insurance Company S.A.


BYG Advokatfirma har klientkonto i Ringkjøbing Landbobank kontonr.

7670 7743 177


I tilfælde af en banks konkurs for indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonto og egne konti.


Klager over vores rådgivning og eller det beregnede honorar kan af klienten indbringes for Advokatnævnet, hvis adresse er:


Advokatnævnets sekretariat:

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Telefon: 33 96 97 98

mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk  

www.advokatsamfundet.dk/Advokatnævnet


BYG Advokatfirma anvender ikke særlige aftaleklausuler om lovvalg og værneting


BYG Advokatfirma anvender ikke almindelige forretningsbetingelser


BYG Advokatfirma er et advokatanpartsselskab.


Vi er altid til at få fat på, så skriv eller ring til os og få en uforpligtigende vurdering af din sag.
Priser


Vi fakturerer som udgangspunkt 2.400 kr / time med tillæg af moms.

Vi undersøger altid, om vores klient har mulighed for retshjælpsdækning (forsikring) eller fri proces.

Vi orienterer – inden vi påbegynder en sag – om, hvad vi forventer at den kommer til at koste.

Man kan på et hvilket som helst tidspunkt få at vide, hvor meget tid, der er brugt på ens sag.

For honorar i forbindelse med køb af bolig: Se vores specialafdeling:  www.bbboligadvokat.dk