AB 92

AB92 er en forkortelse af „Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed“. Betingelserne indeholder bestemmelser om vigtige forhold i en entrepriseaftale og regulerer forholdet mellem bygherrer og entreprenør, herunder eksempelvis hvorledes parterne skal stille økonomisk sikkerhed over for hindanden, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af mangler ved byggeriet, hvordan betaling skal foregå, og hvordan tvister skal løses. Regelsættet omhandler altså forhold, der kan give anledning til konflikter.